Historische panden, Ruigeweg 47 De molen P

Aan de Ruigeweg 47 staat verder op het akkerland bij de Ooster Egalement sloot, de molen P die eeuwenlang voor droge voeten van de Oudesluizers heeft gezorgd..


Molen P is in 1895 nieuw gebouwd op de plaats van de vorige verbrande molen en is van het type buitenkruier. De kap wordt hierbij aan de buitenzijde met een houten staart op de wind gedraaid. Dit in tegenstelling tot de andere Zijper molens waarvan de kap binnen omgezet wordt. De vlucht bedraagt 17.30 meter en het water wordt middels een scheprad opgevoerd. Het te bemalen gebied omvatte 119 hectaren. De bouwkosten bedroegen indertijd ƒ 7.300,– maar men bedenke wel dat dit exclusief fundering was. De nieuwe molen is geplaatst op het voetstuk van zijn verbrande voorganger. Blikseminslag was weer de grote boosdoener.


Van de kenmerken van deze voorganger is weinig of niets bekend. Wel weten we dat deze polderafdeling al zeer lang door middel van windkracht bemalen werd, zeker vanaf 1664. Op kaarten uit 1600 waren al molens in polder P aangeduid. Mogelijk dacht men aanvankelijk het overtollige water op natuurlijke wijze te kunnen lozen (spuien), maar door bodemdaling als gevolg van inklinking bleek toch een kunstmatige ontwatering met molens nodig. 

In ieder geval is molen P tot 1960 actief met bemalen geweest, totdat polder P in combinatie met polder K werd bemaald. Tegenwoordig wordt het water via een duiker geloosd in polder K.


De molen kent vele bewoners. In het Kohier van de Zijpe van 1674 stond als molenaar voor molen P vermeld de vrijgezel Claes Jansz Mosch en in het kohier van 1742 molenaar Jan Keyser met zoon Hendrik.

Rond 1920 was Zeeman molenaar en van 1926 tot 1928 Gerrit van Eeten, die later molenaar werd op molen D te Schagerbrug. Opvolger werd Freek Tuithof met Aaltje Langereis als huishoudster en haar zoon Jaap.

Op de molen was in die tijd wel elektriciteit, water kwam uit de regenbak van de schuur en “ ’t huisje” stond boven de sloot. Het huiselijk leven speelde zich af in de molenkamer, een ruimte van 2,5 x 3,5 meter met daarin een bedstede en twee kastjes. Op de eerste zolder waren twee slaapkamertjes aangebracht. De zwartberookte balken wijzen erop dat de schoorsteen van de kachel zo op de kapzolder uitkomt. In de oorlogsjaren waren er nog onderduikers op de molen, die hun slaapplaats hadden in de schuur.

Jaap Langereis heeft als laatste molenaar tot het voorjaar 1974 de molen bewoond. Sindsdien beheert Jan Vis de molen en heeft de molen voor verder verval behoed. In het najaar van 1974 droeg het waterschap de molen over aan de Stichting Zijper Molens. Twee jaar later werd door molenmaker W. de Leeuw tezamen met een aantal vrijwilligers een nieuw wiekenkruis aangebracht. De familie De Leeuw bewoonde de molen in die periode als weekendverblijf. Gezien de toestand van ’s Rijks financiën ziet het er voor de molen tamelijk somber uit. Er moet nog heel wat gebeuren, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Te zijner tijd zal er door de molenstichting een nieuw restauratieplan worden ingediend en hopelijk zal dat gehonoreerd worden.


De huidige molenaar van molen P is Kees Mens die ook molenaar is van de korenmolen in Wieringerwaard.


Bronnen: “Fier in de Wind” en Kronieken van de Sijpe uit de archieven van Kees Mens


Oproep


Wie herkent de drie personen op de oude foto hierboven?

Reacties graag naar Kees Mens,  tel. 0637280644   email

marga.mens@outlook.com


Uitnodiging


Molenaar Kees Mens wil molen P graag onder de aandacht van de Oudesluizers brengen die dit jaar het 400-jarig bestaan van hun dorp vieren, temeer omdat molen P eeuwenlang voor het welzijn en de veiligheid van het dorp heeft gezorgd.

Met plezier nodigt hij iedereen uit om de molen te bezichtigen, ook van binnen!

Hij doet het geheel gratis, maar als u uit eigen beweging wat wil bijdragen kunt u het daar in het onderhoudspotje achterlaten.


Als de molen draait kunt u zonder afspraak langskomen, anders graag tevoren met Kees afspreken. Ook groepen tot tien personen zijn welkom. De molen is vanaf de Ruigeweg over een verhard pad (met recht van overpad) lopend te bereiken.


Contactgegevens Kees Mens,

tel. 0637280644  email  marga.mens@outlook.com

Uitslagen

Sponsoren

Molen P vroeger    

Molen P tegenwoordig