Historie Noorderweg 2 te Oudesluis

HISTORIE VAN ONS HUIS OP DE NOORDERWEG 6


Een korte geschiedenis van het woonhuis Noorderweg 6 te Oudesluis.


Het woonhuis moet omstreeks 1890 gebouwd zijn .

Voor zover bekend was hier in het begin een smederij gevestigd, zoals op de foto is te zien (foto uit het boek “Rond de Hoge Sluis).

De naam van de smid was De Goede.


Bij sloopwerkzaamheden in het huis vond ik een houten plank met de naam “De Goede Smederij” er in gegraveerd. Ook werden er tijdens graafwerkzaamheden in de tuin enorme hoeveelheden sintels aangetroffen. Of de familie De Goede de eerste bewoners van dit pand waren is niet bekend.


Op Noorderweg nummer 5 woonde destijds een werknemer van de smederij. Omdat dit woonhuis weinig of geen erf had heeft De Goede een gedeelte van zijn erf in eigendom gegeven aan de werknemer. Vandaar dat de achterzijde (de tuin) zo vreemd loopt.


Hoe lang de familie De Goede hier een smederij heeft gehad is mij niet bekend.

Na familie De Goede kwam de familie Speelman hier wonen.

De smederij hield op te bestaan, want de familie Speelman begon als eerste een melkboerbedrijf. Ook hier is niet bekend hoe lang ze woonachtig op dit adres zijn geweest.

Na de familie Speelman (wanneer?) kwam ene Cees Silver hier wonen en evenals zijn voorganger, runde ook deze Cees Silver een melkboerbedrijf.

Deze Cees Silver hield het met dit melkboerbedrijf op deze plaats vol tot 1956, waarna Freek de Jonge en Sjaan Tiel hier als pas getrouwd stel (sept.1956) kwamen wonen en verder gingen met het melkboerbedrijf. Ze bewoonden het pand ongeveer negen jaar en in 1965 vertrokken ze uit dit pand.


Hun opvolger was ene Toebak en u begrijpt het al, ook hij ging verder als melkboer tot 1970.

Vanaf 1970 kwamen Trees en Jan de Jong hier wonen en werd een begin gemaakt met de SRV winkel. Op deze plek duurde dat tot ongeveer 1987 wanneer de familie De Jong verhuisde naar de overkant van de Grote Sloot, namelijk de Akker, waar meer ruimte was voor de winkel, de opslag en de grote SRV wagen, waarmee Jan de Jong de boerderijen langs ging

De woning aan de Noorderweg 6 werd te koop gezet. In maart 1988 werd het huis verkocht en betrokken door de familie Ax uit Den Helder.

Het was inmiddels al lang geen winkel meer.


Op 11 november 1988 werd midden in de nacht de voorgevel ingereden, wat grote schade tot gevolg had, maar ook mogelijkheden bood om dingen aan te passen. Als dank nam de brokkenpiloot later mijn ex mee.


Tijdens de verbouwing werden er een paar in het oog springende delen aan de buitengevel veranderd.

De grote etalageruit werd vervangen door een normaal raam en de beide openslaande deuren, waar achter de opslag en vroeger de spoelplaats zich bevonden, werden vervangen door twee ramen (zie foto)




Mocht er meer informatie zijn over het woonhuis of de vroegere bewoners, dan hoor ik het graag!

A.J.Ax,

Noorderweg 6.

Uitslagen

Sponsoren

Toen

Nu