Geschiedenis 400 jaar Oudesluis

“Oudesluis” dankt haar ontstaan aan de nabijheid van een eens belangrijke vaarverbinding. In 1562 legden de bedijkers van de Zijpe een grote houten schutsluis in de zeedijk(!) langs de noordkant van de nieuwe polder. Het ‘kunstwerk’ was niet alleen belangrijk voor de waterlozing, maar ook voor de scheepvaart door de Groote Sloot. Met name de boeren van Texel maakten gebruik van de route om de kaas- en veemarkten in Noord-Holland te bezoeken en koopvaarders en walvisvaarders kozen via de sluis het ruime sop. Zeventig jaar later werd de houten sluis vervangen door een bakstenen exemplaar(op dat moment een van de grootste sluizen van Europa). De Amsterdamse burgemeester Jacob de Graeff, tevens hoofdingeland van de Zijpe legde in 1631 hoogstpersoonlijk de eerste steen. Een plaquette in de sluiskolk herinnert hieraan. In 1765 volgde nog een totale renovatie.

Tot de inpoldering van de Anna Paulowna-polder in 1845 lag het aan de waddenachtige uitlopers van de Zuiderzee. In 1742 was het de grootste nederzetting in de Zijpe: 72 gezinnen in 68 woningen. De bewoners waren toen overwegend arbeiders, ambachtslieden, vissers en vletterlui. Daarnaast zien we enkele zeelieden, beurtschippers, een schoolmeester, een chirurgijn en een sluiswachter. In 1861 kwam er een nieuwe hervormde kerk en in 1906 een doopsgezinde vermaning. Voorts staan er in Oudesluis drie van de Zijper molens, uit respectievelijk 1764, 1848 en 1896. Ze kunnen van dichtbij bekeken worden, mits men over een bootje beschikt, want er leiden geen wegen heen.


Tekst en foto’s met toestemming van HHNK/archief Alkmaar en van het Zijper Museum overgenomen

Uitslagen

Sponsoren